Signert

Brexit forvirrer britene

Jeg slutter ikke å undre meg over hvordan britiske velgere lar markedet få grepet på deres offentlige helsevesen. National Health Service har vært verdens mest kostnadseffektive og rettferdige helsetjeneste – og i sin tid modell for den norske.

Lovnader: Hvor ble det av alle pengene Boris Johnson og toryene lovet til helse tjenesten, spør Signert-forfatteren. Her er Johnson foran bussen han brukte i forbindelse med arbeidet for å få Storbrittania ut av EU. 

Etter britenes folkeavstemning om forholdet til EU for to år siden er det ikke lett å bli klok på hva som rører i politikken der borte. Heller ikke er det lett å forstå hvorfor de flørter med amerikanske modeller for helsetjeneste, når de nå strever med å få sitt høyt lovpriste National Health Service (NHS) ut av stadig pågående kriser.