Gjestekommentar

Kommunen har mye gjeld, men vil ikke spare

Trondheim kommune ligger i Norges-toppen når det gjelder gjeld per innbygger.

Stor gjeld: Rådmannen la nylig frem et notat som viser gjeldsutviklingen frem til 2031, forutsatt at bystyres vedtak realiseres.  Foto: Finn Walther

Og hvis alle gode formål som bystyrets flertall allerede har vedtatt for de kommende år skal gjennomføres, vil dette måtte gå ut over fellesskapets goder. Slik står det til med byens finanser.