Signert

Hvordan jeg vil bli ledet

Her er råd om hvordan du som medarbeider kan stå i endringer og påvirke hvordan du vil bli ledet.

Omstilling: Ta ansvar for egen rolle ved endringer, skriver Signert- forfatteren.  Foto: Jan Haas, NTB scanpix

Det finnes utrolig mange artikler, ulike teorier, relevant forskning og omfattende lærebøker på hvordan du kan utøve best mulig ledelse tilpasset situasjon og organisasjon. Dette vet jeg godt – for jeg har selv pløyd meg gjennom mye av dette stoffet for å kunne lede best mulig. Men også for å øke min kompetanse, så jeg kan være en god rådgiver for lederne jeg møter gjennom jobben min.