Signert

Livsstil formes av levekår

Forestillingen om at vi alle er frie til å iscenesette våre liv og velge vår livsstil er betydelig overdrevet. Vi formes alle av de levekårene vi fødes inn i og vokser opp med.

«Flere har argumentert for at selve begrepet livsstil er en konstruksjon «oppfunnet av rikfolk for å få fattigfolk til å oppleve at de har skylda for egen sykdom». Det er lett å synse om andres dårlige livsstil», skriver Steinar Westin. 

Tirsdag i forrige uke kunne NRK melde at de sosiale helseforskjellene i Norge øker igjen. Litt overraskende, meldte de ansvarlige bak den ferske rapporten fra Folkehelsa, for i noen land ellers i Europa er helseforskjellene blitt mindre. Og i perioden fra 2000 til 2009 så vi også en viss utflating av de sosiale helseforskjellene her til lands. Men fra 2010 øker forskjellene igjen, og spesielt blant kvinner.