Må kaste seg rundt og hjelpe Killi-Olsen

Det er noe feil med systemet når det offentlige ikke tar mer ansvar for arkeologiske utgravinger av offentlige interesse.

Kunsthus i Midtbyen: Den markante kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen planlegger et storstilt kunsthus på denne tomta i Kjøpmannsgata, men krav til kostbare arkeologiske utgravinger sette kjepper i hjulene for prosjektet.  Foto: David Engmo

Det er også et tap for byen hvis utbyggere i Trondheim ikke bryter seg på nye utbyggingsprosjekter i frykt for kostbare arkeologiske utgravinger. I stedet for en vinn-vinn-situasjon med både utgraving og utbygging, kan det ende opp med en plen oppå et historisk interessant område.