Signert

Sykmelde – eller ikke sykmelde?

Uten fastlegenes velvillige medvirkning, også med sykmeldingene, rakner Nav – og velferdsstaten. Og i motsetning til hva folk flest synes å tro, sykefraværet har vært synkende siden 2009.

«Hvem ellers skulle våre pasienter ha som kyndige samtalepartnere i slike situasjoner? Vi kjenner dem jo, ofte gjennom mange år og mange kriser, og har all annen tilgjengelig informasjon fra våre sykehuskolleger for hånden» skriver Steinar Westin.   Foto: Andrei_R / Shutterstock / NTB scanpix

Det stormer stadig rundt fastlegeordningen. Helsedirektoratet har med nye undersøkelser bekreftet at det har vært en formidabel vekst i oppgaver vi fastleger forventes å utføre. Mine kolleger sitter stadig lenger ut over ettermiddager og kvelder – vi løper fortere, og sist høst meldte også mine venner i det såkalte Trønderopprøret at nok er nok. Og vi lurer stadig på om helseministeren har fått det med seg.