Signert

En psykolog på hver er ikke nok

Enkelte deler av den norske offentligheten kan synes å mene at alt vil løse seg om vi alle får en psykolog. Det er et fåfengt forsøk på å rettferdiggjøre en urettferdig verden.

Ingen pause: Vår eksistens er i uendelig bevegelse. Det minner om en mann, løpende ned fjellet, som ville falt om han forsøkte å stoppe, og bare kan holde seg på bena ved å fortsette å løpe, skriver Signert-forfatteren.  Foto: GORM KALLESTAD

At psykisk helse er viktig er noe alle er enig i. Regjeringen satser på psykisk helse, det er en rekke interesseorganisasjoner som arbeider for bedre psykisk helsetilbud, og selv er jeg del av studentdemokratiet i Bergen, hvor fokuset på psykisk helse er enormt. Regjeringen økte bevilgningene til rus og psykisk helse med 400 millioner i 2014. I studentvalgkampen som nettopp gikk ved UiB var det ingen valgsak som ble så mye nevnt som studentenes psykiske helseproblemer.