Vil ruve i omgivelsene

Tåler Midtbyen et bygg på åtte etasjer midt inne i den gamle bebyggelsen, et prosjekt som vil ruve i omgivelsene? Kjør debatt.

E. C. Dahls Eiendoms foreslåtte utbygging, sett fra gateplan i Olav Tryggvasons gate. Søndre gate til venstre, Nordre gate til høyre. 

- Kjør debatt, var beskjeden politikerne i bygningsrådet ga til Trondheims befolkning tirsdag. Da flertallet vedtok å sende E. C. Dahls Eiendoms omfattende utbyggingsprosjekt ut på høring, visste de godt at det vil bli møtt med heftige protester.