Et planlagt forfall

Det er lurt å ta vare på det man eier. Det vet de fleste. Men det gjelder ikke veinettet i Trondheim. Det forfaller hele tiden. Det er ikke penger nok til nødvendig vedlikehold.

Hvert år forfaller det kommunale veinettet i Trondheim. Det er ikke nok penger til å ta igjen etterslepet på vedlikehold. Det er dårlig forvaltning av våre verdier å la veinettet forfalle, skriver vår kommentator. 

Trondheim kommune eier over 1000 kilometer med kommunal vei, gang- og sykkelveier, fortau og snarveier. 1000 kilometer er mye vei, like langt som fra Trondheim til Oslo og tilbake igjen.