Signert

Opplæringen bør endres

Det er behov for endringer i opplæringstilbudet i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og asylsøkere som har opplevd store psykiske påkjenninger.

Et visst antall deltakere i opplæringsprogrammet får ikke tilegnet seg nødvendig kunnskap på grunn av posttraumatisk stress-syndrom eller beslektet problematikk. Erfaringsmessig får de da lite utbytte av det tilbudet som gis, skriver Signertforfatteren. Bildet er fra ankomsten av 22 eritreiske flyktninger ved Jarlen mottak i Hemne for to år siden.  Foto: Terje Svaan

En bekjent er for tiden elev ved introduksjonsprogrammet der det gis undervisning i norsk og samfunnsfag. Jeg traff ham i byen nylig. Som medmenneske var det helt naturlig å spørre meg om hans livssituasjon.