Fullt mulig å bremse hybelutviklingen

Nei, kommunen er ikke maktesløs. Politikerne kan tøyle hybelutviklingen hvis de vil.

Forfall: Bare halvparten av huseierne på Møllenberg bor der selv. Deler av den verdifulle trehusbebyggelsen er preget av forfall. 

Bystyret diskuterer torsdag kveld et problem som kunne vært kraftig begrenset hvis kommunen hadde brukt mulighetene i lovverket bedre: