Signert

Opplev Olav Tryggvasons gate i sommer

I sommer vil Olav Tryggvasons gate friskes opp og bli mer attraktiv. Det blir flere utekafeer, bredere fortau å boltre seg på og tryggere å sykle. Arbeidet med å transformere gata starter denne uka.

«Jeg anbefaler å oppleve Olav Tryggvasons gate i sommer» skriver Heidi Fossland. 

Olav Tryggvasons gate står for tjue prosent av all omsetning i Midtbyen. Den er vår viktigste handelsgate. Her ligger en rekke unike butikker som ikke finnes noen andre steder, sammen med kafeer, restauranter, kino og konsertsteder. Omtrent 130 personer bor i gata og rundt 1400 personer jobber her. Mange ferdes derfor langs gata.