Signert

Arbeiderstyrte bedrifter

Å ha orden i egen sjappe forutsetter at man styrer den. Det bør vi la arbeidere gjøre.

Demokrati: Arbeiderstyrte bedrifter er en måte å venne folk til at vi kan leve i en verden der du selv bestemmer over hvordan majoriteten av arbeidsdagen din ser ut, skriver Signert-forfatteren.  Foto: Shutterstock

Arbeiderstyrte bedrifter er ingen ny idé. Tvert om, å samles om å produsere det man spiser, drikker og trenger å leve er kjernen i menneskelig sivilisasjon. I moderne tid forholder det seg imidlertid annerledes. For det første produserer man ikke det man selv, eller det andre trenger, man produserer det som kan skape profitt. Deretter gjør man heller ikke dette sammen, men for noen andre.