Riktig nødhjelp for Midtbyen

Politikerne trekker i nødbremsen og skal likevel ikke stenge Bakke bru for trafikk inn til byen. Det er fornuftig. Kanskje kan vi få til en utvikling som tar hensyn til alle?

Bakke bru skal likevel ikke stenges for biler. Det har formannskapet bestemt. Det virker som om dialogen om Midtbyens fremtid nå er inne på et langt bedre spor enn hva vi har sett før, skriver vår kommentator. 

Formannskapet i Trondheim trosser rådmannens faglige råd om å stenge Bakke bru for trafikk inn til byen. I utgangspunktet ville flertallet innføre slike restriksjoner for å slippe bussene frem langs den nye miljøgata i Olav Tryggvassons gate. Men heldigvis har politikerne nå lyttet til innspill fra næringslivet og sagt at bussens fremkommelighet er viktig, men det er flere hensyn å ta når et handelssentrum skal fungere for alle.