Signert

Et hjertesukk fra Trondheim

I dag tenker jeg at de som bestemmer verken lytter til meg eller menneskene mine. De ser ikke det som er meg, min identitet, min sjel.

Jeg blir styggere og mindre åpen for hver dag som går. Hvor er fornuften til dem som bestemmer? Hvor er den estetiske sansen?, skriver Signert-forfatteren.  Foto: Morten Antonsen

Jeg heter Trondheim, og er en passe stor by i et ganske lite rikt land nord i Europa. Mennesker har bodd hos meg i over 1000 år, drevet med handel, skipsfart og landbruk. Folk fra fjern og nær kommer til meg for å studere og skape det landet vårt skal leve av i fremtiden. «En by som har hjerte og rom for så mang`. Og ei utmerket elv te å spøtt i.» Men nå gråter jeg.