Signert

En hyllest til meddommerne

Kanskje du kjenner en som jobber som dommer i en domstol? Kanskje ikke. Det er tross alt ikke mer enn 650 embetsdommere her i landet. I tillegg har domstolene ca. 150 dommerfullmektiger som i noen år får prøve seg i rollen som dommere. Men høyst sannsynlig kjenner du en meddommer.

Innsyn: Meddommerordningen er bra i den enkelte sak, men gjør også at innbyggerne får et unikt innsyn i rettssystemet, skriver Signert-forfatteren.   Foto: Illustrasjon: Kjetil Strand

Vi har ca. 40 000 meddommere og det er i særklasse flest i Europa. De kan være alt fra bussjåfører, sykepleiere, bønder, professorer og elektrikere til kommunale rådgivere. Noen ganger får de en innkalling som meddommere og skal avgjøre rettssaker i lag med juridiske dommere.