Signert

En hyllest til bestemor

Om to år er det 100 år siden Ingeborg E. Moe ble født på gården Glomstad i Aure som den eldste av sju søsken. En bror døde tidlig av difteri, ellers vokste alle opp.

Leinstrand: På Skjefstad er det nå mine barn som går fritt mellom husene opp til sin bestemor. Det er som før, og det er godt, skriver Ola Borten Moe.  Foto: Kim Nygård

Bestemor var likevel den siste i søskenflokken når hun døde i 2010. Faren var lærer. Det var ikke uvanlig å ta arbeid på gårder lenger inn i Trøndelag, noe også bestemor gjorde. Hun traff min bestefar Ole P. Moe på Skjefstad, gården vi driver og bor på i dag. Hun fikk tre barn. En av dem var min far.