Et kinderegg i Midtbyen?

Både miljø og gate på samme tid. Er det mulig?

Mandag stenger Olav Tryggvasons gate for gjennomgangstrafikk. Her skal det bli miljøgate med plass til både kaffedrikkende handlende og metrobusser. Det er et krevende prosjekt, skriver vår kommentator. 

Trondheim kommune har ambisjoner om å forandre Olav Tryggvasons gate om til en miljøgate samtidig som det fortsatt skal være en gate der biler og busser skal kjøre. Håpet er at bussene skal komme fortere frem, bilistene skal velge andre veier gjennom byen og folket skal sykle, gå, kose seg og ikke minst handle i den nye miljøgata.