Signert

Både Rødt og kritikerne tar feil

Å benekte at staten favoriserer kapitalinteressene er naivt. Men det er nesten like dumt å hevde at staten er fullstendig kontrollert av kapitalinteressene.

«Dersom man anerkjenner det jeg mener er det korrekte svaret - nemlig at staten er en kapitalistisk stat og at strukturelle hindre derfor står i veien for å føre sosialistisk politikk, men at den likevel kan kontrolleres av arbeiderklassen - så kan man bestemme politikken sin på de premissene» skriver gjesteskribenten 

En av de mer famøse formuleringene i Rødts prinsipprogram er følgende: «Staten blir gjerne framstilt som en nøytral instans, men under kapitalismen er den kontrollert av borgerskapet (overklassen)». Dette er gjerne det som blir trukket frem som det mest autoritære ved Rødts prinsipprogram. Kritikken bommer fullstendig, men det betyr ikke at Rødt har rett heller.