Signert

Det uferdige 22. juli

Måten vi som samfunn har bearbeidet terrorangrepet på, er det noe uferdig over. 22. juli er ikke bare en dato som skal markeres.

Utøya: I år har 22. juli i større grad vært preget av at mange av dem som selv ble rammet tar bladet fra munnen og forteller om hva de har måttet tåle i ettertid av hets og sjikane, skriver Signert-forfatteren. 

Jeg sikter ikke til rosetogene i dagene etter terroren, eller rettsprosessen mot terroristen. Men snarere at terrorhandlingen var så ekstrem at den har skapt et rom i sin skygge.