Signert

80-tallet var svært forvirrende

Blant mye man kan si om 80-tallet er dette det første som slår en: Det var forvirrende. Svært forvirrende.

Forvirret: Skulle vi være være androgyne «new romanticere» som dyrket Japan og Spandau Ballet? Eller kanskje heller svinge oss til tonene av Wham? Hm. Nei. Det var ikke bare lett. Resultatet ble, for enkelte av oss, et forvirret identitetssøk.   Foto: Shutterstock

Kan hende har det en viss sammenheng med at artikkelforfatteren, og flere unge menn med ham, tok sine første, vaklende skritt inn i ungdomstiden, med alt hva det førte med seg av pinligheter og nederlag, fire skritt til siden, fem skritt tilbake og et lite skritt fram.