Signert

Overinformasjon er den nye tidstyven i helsetjenesten

Hva for noe? – overinformasjon finnes visstnok ikke i ordbøkene, men på engelsk kjenner vi til uttrykket «information overload». Og på legekontoret spiser overinformasjonen timer av min tid – særlig etter arbeidstid.

«Vi herjes av overinformasjon. I e-nettverkenes tidsalder er det ikke behov for å begrense plassen i de tekstene vi må lese oss gjennom» skriver Steinar Westin. Bildet er et illustrasjonfoto. 

Vi blir ikke riktig ferdig med å forstå hvorfor fastlegeordningen knirker i sammenføyningene. Men det gjør den – og stort klokere ble vi ikke etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) nå i juli publiserte tall og statistikk over utviklingen i fastlegeordningen. De kunne ikke finne noen gode forklaringer på hvorfor fastlegene jobber stadig lengre dager, og at stadig flere slutter.