Da Harald Eia ble parkert av ei nonne

Sett som en kamp mellom Gud og Darwin ble stillingen 1–1. Religionskritiker Harald Eia framsto som den mest dogmatiske i et engasjerende Vestfrontmøte.

Engasjerende debatt: Under onsdagens Vestfrontmøte på Olavsfestdagene om religion og vitenskap ble Harald Eia og nonne og fysiker Katarina Pajchel interessante motpoler, til glede for et stort publikum. 

Det var mange som hadde samlet seg til god, gammeldags livssynsdebatt om tro mot vitenskap onsdag. Foruten fullsatte benker og stolrader på blanke formiddagen sto hundrevis og omkranset arenaen, hvor det på forhånd kunne se ut som om religionskritiker Harald Eia ville få lett match i en debatt hvor ei nonne og to vitenskapsmenn utgjorde resten av panelet.