Signert

Alt bør sees i en sammenheng, også det å danse rundt en stang

Jeg har en god kollega som for en tid tilbake initierte en diskusjon rundt viktigheten av å sette utsagn og meninger i kontekst. Da snakket vi om poledancing, av alle ting.

I sammenheng: Pole er en en internasjonal anerkjent idrettsgren. Tenk litt på den konteksten du, neste gang du griper rundt ei stang selv, skriver Signert-forfatteren.  Foto: Privat

Jeg har en god kollega som for en tid tilbake initierte en diskusjon rundt viktigheten av å sette utsagn og meninger i kontekst. Da snakket vi om poledancing, av alle ting. Med så flyktig, bastant, tabloid og usann informasjon vi omgir oss med, tror jeg det er særdeles viktig å ta noen sekunder med individuell tankevirksomhet for å sette saker og ting i sammenheng – før vi uttaler oss skråsikkert og konkluderer.