Kultur viktigere enn handel når folk drar til byen

Hva trekker folk til Midtbyen? Først og fremst kulturtilbudene. Restauranter og kafeer er dessuten like viktig som handel.

Debatt: Mange er opptatt av Midtbyen. Skal den tilby opplevelser eller biler eller begge deler? 

Mens debatten om Midtbyen pågår for fullt, har Trondheim kommune fått ny kunnskap om hva som trekker folk til gatene innenfor elveslyngen. Kommunen har spurt hva som er folks hovedgrunn for å reise til Midtbyen. 75 prosent har svart «kulturtilbud».