Signert

Firefelts motorvei for 75 år siden

Om noen år har vi firefelts motorvei gjennom deler av Trøndelag. Utrolig nok ble det lagt mye mer ambisiøse planer for over 75 år siden.

Ideen om en motorvei til Trondheim ble sådd flere år før krigen. Den internasjonale veikongressen i München i 1934 var et vendepunkt. Nordmennene som deltok, ble både imponert og inspirert. Her fikk de innblikk i en ny måte å bygge veier på. «Hurtighetens veier» skulle gå utenom tettstedene, ha adskilte kjørebaner, planfrie kryss og de skulle være tilpasset tungtransport og næringslivets behov. I tillegg skulle veiene være vakre og gi fin utsikt for turistene. Uten byråkrati, direkte under Hitler, skulle Fritz Todt bygge «Der Reichautobahn» i rekordfart. Senere ble han også kjent i Norge som sjef for «Organisation Todt».