Krigens totale meningsløshet

Tenk deg at det kom så mange soldater til Trondheim at folketallet ble fordoblet. Slik var det for 300 år siden.

Meningsløst: Karolinerne døde i hopetall. Sivilbefolknngen ble påført enorme lidelser, alt til ingen nytte. Dette bildet er fra «Elden» på Røros.