Hvis Vikhammer vil bli noe mer enn en soveby, må de bygge høyere og tettere

Vikhammer sentrum er dominert av veikryss og biler. Stedet har enorme muligheter for å bli mye bedre.

God plass: Vikhammer sentrum har gode muligheter for å bli mer attraktivt. Det er god plass til å fortette, mener Adresseavisens kommentator. 

Folk i Vikhammer møtes torsdag kveld for å diskutere planene om å gjøre tettstedet mer attraktivt. Det overordnete spørsmålet debatten bør handle om, er om Vikhammer skal være en soveby.