Signert

Menneskeverdet

Jeg er en av dem som har et veldig ambivalent forhold til dette fenomenet at vi i partipolitisk sammenheng har et parti som kaller seg «kristelig» – altså Kristelig Folkeparti.

«Hvis jeg skal forsvare Kristelig Folkepartis rett til å ta monopol på ordet «kristelig», må det være at de konsekvent er opptatt av å forsvare menneskeverdet» skriver Beate Lerdahl. På bildet ser vi KrF-leder Knut Arild Hareide under årets Arendalsuka. 

Prinsipielt sett hører ikke dette hjemme noensteds, fordi det som er kristelig, ikke kan begrenses til et politisk parti. Kristelige verdier finner vi i alle partier; som Arbeiderpartiets solidaritetstenkning, Miljøpartiets omsorg for skaperverket, Høyres understrekning av enkeltindividets ansvar, for å nevne noen. Sånn sett er det på grensen til å være blasfemisk at ett parti skal påberope seg retten til å være mer kristelig enn andre.