Hvilken leder kan snu denne trenden?

Ifølge Abelias omstillingsbarometer, lansert på Arendalsuka i august, er Norge fortsatt verdensmestere på bruk og grunnkompetanse innen teknologi i befolkningen. Da er det en utfordring at vi ikke har mer fremgang på bruk av det i bedriftene.

Å snu en trend: Vi må konkretisere tiltak for å øke generell, spesifikk og digital kompetanse i selskapene som drives i Norge. Flere ledere jeg har snakket med leter etter måter å gjøre dette på, som gir ønsket effekt for sin virksomhet, skriver Signert-forfatteren.   Foto: Pile Kalland

Hjemmene våre er fylt opp med smarttelefoner, datamaskiner og andre digitale hjelpemidler. På dette området har vi vært nummer én eller to i verden hvert år. Det er en større utfordring at vi ikke har mer fremgang på bruk av teknologi og digitalisering i bedriftene, sammenlignet med andre land. Dette er direkte koblet til både produktivitet og konkurranseevne i Norge.