Signert

En oljedopet nasjon trenger noen nye veksthormoner

I februar 2015 lyttet jeg til pressekonferansen hvor professor Jørn Rattsø la frem Produktivitetskommisjonens første rapport. Norge måtte effektiviseres, offentlig sektor slankes og produktiviteten måtte opp. Men hvor er vi i dag, tre år etter at rapporten kom?

Signert-skribenten var til stede da Produktivitetskommisjonen med leder Jørn Rattsø, overleverte den første rapporten til finansminister Siv Jensen i februar 2015. Hun spør: «Hvor er vi i dag, tre år etter at rapporten kom?» 

Sykelønnsordningen ser i alle fall ut til å være fredet for en stund. Men noe må gjøres.