Signert

Vi trenger flere biler i Midtbyen

Det har kommet ganske dramatiske tall for utviklingen av handel og bruk av Midtbyen den siste tiden.

Mange er opptatt av Midtbyen. Skal den tilby opplevelser eller parkeringsplasser eller begge deler? I august ble Olav Tryggvasons gate miljøgate. 

Siden 2006 har handelen generelt i Trondheim økt omsetningen med nesten 50 prosent. Midtbyen har i samme periode økt med bare 15 prosent. Mer dramatisk er det om man ser på utviklingen siste år. Da har omsetningen i Midtbyen sunket med 2,65 prosent, samtidig som tellingene av folk i sentrum viser en nedgang på 12 prosent. Ser vi på hvem som handler i Midtbyen er det 24 prosent som kommer med bil, men de står for 43 prosent av omsetningen. Vi vet også at antall parkeringsplasser i Midtbyen har gått ned med nesten 30 prosent på gateplan siden 2011.