Gjestekommentar

Reiselivsråd fra Molboland

Norge kan bli Europas første land med en reiselivsstrategi nesten uten fokus på kulturminner. Her på berget tror vi nemlig at vår synlige historie ikke er interessant for kulturturister.

Opptatt av byggeskikk: Kulturturister er opptatt av tradisjonell byggeskikk og historiske miljøer, skriver artikkelforfatteren. 

Regjeringen har nylig besluttet at de ønsker å satse på kulturturister og har derfor nedsatt et samarbeidsråd som skal anbefale tiltak for å tiltrekke seg denne målgruppen. Disse kjennetegnes ifølge den nye reiselivsmeldingen av at de blant annet er mer aktive, bruker mer penger enn andre turister og er særlig opptatt av mat og kulturelle opplevelser.