Lite lyd for Skei Grande

Trine Skei Grandes første kulturbudsjett ser heldigvis bedre ut enn presentasjonen av det.

Stille fra studio: Lyden sviktet på direkteoverførinmgen fra Trine Skei Grandes første kulturbudsjett som statsråd, men kulturlivet har grunn til forsiktig applaus, skriver vår kommentator. 

Forslaget til statsbudsjett for Kulturdepartementet for 2019 er på 14,8 milliarder, en økning på 640 millioner eller 4,5 prosent fra saldert budsjett i 2018. Det tyder på at partilederen for Venstre har klart å styrke kulturens plass i regjeringen Solberg.