Signert

Innvandrerne som ikke får bidra

Norge betaler fem milliarder for innvandrerne som ikke får bidra etter beste evne. Er det dette skattepengene mine går til?

A-magasinet i Aftenposten hadde i fjor høst en reportasje om utfordringer som flere tusen innvandrere står overfor i møte med det norske arbeidsmarkedet. Bildet viser en av de overkvalifiserte innvandrerne i reportasjen; Hugo Paret (28), som er statsviter fra Frankrike, men jobber på bakeri. 

Nesten hver femte innvandrer har universitets- eller høyskoleutdanning, viser tall fra SSB. Blant de høyt utdannede innvandrerne er 34 og 43 prosent i lavlønnsyrker som de er overkvalifiserte for. Fra prosent til tall, betyr det at 28000 innvandrere i Norge er overkvalifisert i jobbene de har.