Signert

Velferdsstaten smuldrer opp

Alle som kjenner noen som trenger den, vet det.

«Kriminalomsorgen får mindre, diverse småordninger som kontor for voldsoffererstatning enda mindre, og de kontinuerlige kuttene i kommunenes budsjetter (og dermed mulighet til å tilby gode kommunale tjenester) rammer de fleste velferdstjenestene» skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll . 

Det handler ikke om at nordmenn blir stadig grådigere, eller vil ha stadig mer, men at systemet – for eksempel Nav – simpelthen ikke lenger eksisterer for å hjelpe folk, men for å «få dem ut i arbeid». Premisset er selvfølgelig latterlig – kjenner du noen som går på Nav, er sannsynligheten stor for at vedkommende ønsker seg en jobb. Realiteten er at man ikke får en jobb, og om man gjør det, er den usikker og for dårlig lønnet til å dekke utgiftene.