Signert

Har vi det for godt?

Det er et paradoks at de som er mest imot oljeaktiviteten, er de som er ivrigst på å bruke pengene den skaper.

Ola Borten Moe mener vi burde bruke mer tid på å diskutere hvordan vi kan gjøre oljenæringen enda bedre, mer effektiv og mer miljøvennlig enn å avvikle den.  Foto: Aftenposten

Etter hvert som det norske velstandsnivået stiger og stadig flere av oss har et fjernere forhold til natur, forvaltning og matproduksjon, dukker det opp debatter og synspunkter som kan vitne om at i alle fall deler av samfunnet har sluttet å forholde seg til økonomiske realiteter. Flere diskusjoner helt i toppen av det norske samfunnet føres også på en måte som handler mer om følelser enn fakta.