Signert

Hvorfor ta vare på gammelt ræl?

Det europeiske kulturarvåret 2018 er i ferd med å ebbe ut uten altfor mye oppstuss. Det er synd, for egentlig er kulturvern kontroversielle greier.

Eksempler på kulturminner som ofte går under radaren: Øverst en «gjenglemt» gravemaskin fra dyrkingen av Oppdalsmyrene og rester av gammel bru ved Stavåa. Nederst «Malvikmila» og garasjerekka i Levanger.  Foto: DAN ÅGREN

Skal et utdatert hus få lov til å stå i veien for et nytt bygg med ti ganger så høy inntjening bare fordi det har «antikvarisk verdi»? Skal gammelt ræl og lummer nostalgi hindre fremskritt og vekst?