Hvem klager høyest?

Roper du høyt, kan det hende en politiker hører deg. Men for mange er kampen mot fortetting på nabotomta en tapt sak.

Konfliktene rundt boligbygging og fortetting er mange i Trondheim. Bygningsrådet får stadig nye klager på sitt bord. Det kan ikke være slik at bare de som roper høyest blir hørt, skriver vår kommentator. 

Fortetting engasjerer og skaper bråk, og mange føler de møter en ugjennomtrengelig mur når de skal forsøke å klage på et byggeprosjekt. En rekke politikere i bygningsrådet innrømmer at de ikke klarer å sette seg godt nok inn i alle klagesakene og at saker ikke behandles likt. En slik forvaltning kan ikke Trondheim være bekjent av. Rådmannen og politikerne må finne en bedre måte å løse behandlingen av byggesaker på.