Signert

Abortloven for dummies

Mye følelser er involvert på begge sider i den pågående abortdebatten. Men hva er innholdet i den bestemmelsen alle krangler om? Her kommer litt hardcore fakta og jus.

Etter at abortloven ble innført har antallet svangerskapsavbrudd gått ned. Aborttallene har de siste årene vært historisk lave og er fortsatt synkende.  Foto: NTB / Scanpix

Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) ble vedtatt i 1975 og har vært endret flere ganger siden. Abortloven erstattet den tidligere Lov om svangerskapsavbrott ved visse høve fra 1960.