Signert

Lealause tider

Jeg innrømmer det gjerne, selv om jeg aldri har stemt KrF – at jeg har vært imponert av Knut Arild Hareides politiske mot og av hans taler. På landsmøtet nylig snakket han om at krefter som splitter har vokst og fått mere makt, og at vi lever i «lealause tider».

«Kanskje tar jeg feil, men jeg opplevde denne prosessen som en sivilisert samtale mellom mennesker med respekt for hverandre» skriver Steinar Westin. På bildet er nestlederne Kjell Ingolf Ropstad (t.v.), Olaug Bollestad og partileder Knut Arild Hareide på ve til KrFs ekstraordinære landsmøte. 

Det var visstnok biskop Per Arne Dahl i Tunsberg som hadde inspirert Hareide til å bruke ordet lealause tider om alle de truslene vi slett ikke tar på alvor. Hareide talte om de store utfordringene i vår tid, både de politiske, med økende polarisering og hatretorikk i mediene, og om de meldingene vi nettopp har fått fra FNs klimapanel. Vi er i ferd med å kjøre kloden i grøfta. Men i praksis lukker vi øyne og ører. Så sant nok – som biskopen hadde sagt – vi lever i lealause tider!