Kommentar

Du må ha god helse for å være syk på reise

Det er sterke reaksjoner på at Helseekspressen nå avvikles. Men må ikke også pasientene akseptere at syketransporten er mest mulig effektiv?

Noen pasienter gruer seg mer til reisen enn til behandlingen på sykehuset. Fra nyttår er avtalen med Helseekspressen avsluttet. Det betyr at pasientene må transporteres på andre måter som taxi, syketransport eller gjennom kollektivtilbudet.  Foto: Ivar Mølsknes, Christine Schefte og Arve Drøyvollsmo

Fra nyttår legges den populære helsebussen fra Fjellregionen og Fosen til St. Olavs hospital ned. Helse Midt-Norge har bestemt at avtalen med Helseekspressen ikke forlenges, og at pasientene nå vil få tilbud om alternativ transport fra sitt distrikt til sykehuset. Men ikke alle ser lyst på å dele en trang taxi med tre andre pasienter når du nettopp har vært gjennom en hofteoperasjon. Eller enda verre, stå på perrongen å vente på toget etter kreftbehandling.