Ta bussen til kjøpesenter? Ikke på vilkår

Navnet er rojalt, men det er langt fra kongelig å kjøre langs Haakon VIIs gate en vanlig ettermiddag.

Tålmodighetsprøve: Bilkjøring gjennom Haakon VIIs gate en lørdag formiddag kan være en prøvelse. Særlig når «alle» skal handle i møkkaværet. 

Lørdag kan dessuten være verre enn verst. Vi er ganske mange her i byen som bruker fridagen til å ekspedere noen nødvendige onder, eksempelvis til å gjøre ærender på kjøpesenter. Problemet er at du glemmer fra gang til gang at handleraidet ikke går så effektivt og friksjonsfritt som du har kalkulert med.