Signert

Ikke alt som teller kan telles

Jeg vet sånn cirka hvor høy jeg er og sånn cirka hvor tung jeg er. Hvis jeg vil være sikker kan jeg måle meg og veie meg. Men så nøye er det ikke. Eller? Vi lever i en tid hvor det meste skal måles og veies, ikke bare høyde og vekt, men – ja i det store og hele – det meste.

I Bent Hamers film «Salmer fra kjøkkenet» forsket en vitenskapsmann på enslige menne kjøkkenvaner. Men i dagens signert skriver Ørjan Greiff Johnsen at ikke alt kan måles eller veies. 

Hva man måler er ikke alltid så nøye – bare man måler. Jeg minnes Kurt Olssons legendariske intervju med den tidligere høydehopperen Patrik Sjöberg – «Hur bredt har ni hoppat?». Alle som jobber i mer enn middels store private eller offentlige virksomheter har vært utsatt for dette. Vi måler på saksbehandlingstid, faktureringsgrad, sykefravær og alt mulig annet.