Kommentar

Krever at mange velholdte boliger rives - av prinsipp

Forsvarsbygg opptrer lite fleksibelt når de tviholder på at husene ved 33 støyutsatte gårdsbruk i Ørland skal rives. Det betyr ekstra kostnader for staten og en seigpining av støyofrene.

Det er gårdstun som dette Forsvarsbygg vil rasere dersom de får gjennomslag for å kjøpe opp og rive bolighusene på gården.  Foto: Støygruppa

Tenk deg at boligen på gården som generasjoner har bygd opp og vedlikeholdt skal rives fordi staten krever det. Ikke fordi den skal gi plass til andre - og viktigere - samfunnsnyttige formål, men på grunn av prinsipper, delvis skjult bak et helsemessig motiv. Forsvarsbygg mener nemlig at ørlendinger blir syke av å eie hus de ikke bor i, men som de er innom og vedlikeholder. Av hensyn til kulturlandskapet og en sterk tilknytning til familiegården.