Gjestekommentar

Samfunnet vi ikke vil styre selv

Slik kan mange av dagens aktuelle utviklingstrekk oppsummeres både lokalt og nasjonalt.

Ola Borten Moe advarer i denne gjestekommentaren mot å overlate ansvaret for arealpolitikken i Trondheim til statlige byråkrater gjennom en egen markalov. Blant annet spør han om bruken og avgrensningen av Bymarka i Trondheim.  Foto: Richard Sagen

Energipolitikken overlates til EU (ACER), migrasjonspolitikken til FN, forsvaret overlater vi til NATO/USA og nå mener altså noen at arealpolitikken i Trondheim må overføres til statlige byråkrater gjennom en egen markalov. Vi er nemlig så dårlig skodd med vett og forstand i Trondheim at vi ikke kan stole på oss selv. Det er selvsagt et meningsløst forslag.