Gjestekommentar

Dom er falt: Juryen er død, leve meddomsretten

Med avskaffelsen av juryordningen 1. januar i år er en 130 år gammel symbolsak lagt død. Innføringen av meddomsretten vil bedre rettssikkerheten og gjøre lagmannsretten mer moderne og effektiv.

Med avskaffelsen av juryordningen kom meddomsretten inn. Det innebærer at lagmannsretten settes med to fagdommere og fem lekdommere. Her fra Frostating lagmannsrett (juryen sitterbak aktor Per Morten Schjetne) under drapet i Melhus. Bildet er tatt med samtykke fra tiltalte.  Foto: Pål E. Solberg

Den norske juryordningen ble innført i 1887 etter initiativ fra Venstres Johan Sverdrup. Juryordningen var den gang en viktig symbolsak i kampen mot embedsmannsstaten. Den tiltalte skulle dømmes av sine likemenn, ikke av juridiske dommere som tilhørte embedsstanden. Men juryen, eller lagretten som det egentlig heter, var bare noe man hadde i ankeinstansen – i lagmannsretten – og bare i de alvorligste straffesakene, dvs de som hadde en strafferamme på 6 år eller mer. I Norge behandler domstolene ca 300 av denne typen saker i året.