Byen tåler ikke flere kjøpesentre nå

Midtbyen får svi hvis politikerne sier ja til enda et kjøpesenter på Lade.

Hangaren på Lade bygges om til kjøpesenter. Reguleringsplanen sier at det kun skal selges plasskrevende varer som landbruksmaskiner og trelast her, men det kan komme både sportsforretning og butikk for elektronikk. 

Alle er enige om at noe må gjøres for å øke handelen i Midtbyen i Trondheim. Saken er blitt diskutert fram og tilbake i lang tid, og det er på tide at både politikerne og handelsnæringen selv tar et skritt videre.