Gjestekommentar

Hva skjedde i ankesaken mot Eirik Jensen og hvorfor ?

Ankesaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen har holdt på siden mai i fjor. Nå skulle vi endelig få satt punktum for saken. Slik gikk det ikke.

Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett, Jørgen Brunsvig (f.v.), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull satte til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Dagens gjestekommentator mener juryens kjennelsen hadde en logisk brist, men at dommerne også var overbevist om at Jensen var skyldig på alle punkter. 

Det ble ikke akkurat noen ærefull sortie for juryordningen som med kjennelsen i Eirik Jensen-saken gikk over i historien. Selv satt jeg i et møte, men tok en pause for å følge med på hva juryen kom frem til. Da juryens formann svarte nei på spørsmålet om Jensen var skyldig i medvirkning til innførsel av narkotika, men ja på spørsmålet om han var skyldig i grov korrupsjon, skjønte jeg at denne kjennelsen kom til å bli satt til side av fagdommerne.