Kommentar

Du må jobbe lenger for samme pensjon

Ser du for deg tidligpensjon med 70 prosent lønn? Glem det! Nå må du jobbe lenger for å få en pensjon som blir lavere enn du tror.

Pensjonstrappen blir lengre for yngre arbeidstakere. Førtiåringer må regne med å jobbe til de er over 71 for å få full uttelling fra folketrygden. Det kan derfor gi en økonomisk baksmell å ta tidligpensjon. 

Stadig flere sier farvel til arbeidslivet og tar ut tidligpensjon når de fyller 62 år. Mange vil leve livet, reise og bruke tiden på annet enn jobben de har hatt hele yrkeslivet. Staten derimot, ønsker det stikk motsatte. De ønsker at vi skal stå enda lenger i arbeidslivet enn dagens pensjonsalder på 67 år. Den nye pensjonsreformen oppfordrer deg til å jobbe lenger, og de foreslåtte endringene i pensjonen «straffer» de som slutter tidligere.